Hälsokontroll & hälsoundersökning

Att göra en hälsoundersökning är ett utmärkt sätt att investera i din framtida hälsa. Den som har bil besiktigar bilen varje år, men många undersöker inte sin kropp under en hel livstid, vilket är minst lika viktigt!

Om du går i tankarna att förbättra din livsstil är en hälsokontroll ett mycket bra sätt att få ett kvitto på ditt allmänna hälsotillstånd. Det hjälper dig att identifiera potentiella problem med din hälsa, som man oftast inte känner till, vilket gör att du då kan ta effektiva beslut om hur du kan förbättra din hälsa.

En hälsokontroll kan till exempel identifiera om du har högt blodtryck, möjliga tecken på infektioner i kroppen och annat som kan innebära att du ligger i riskzonen för att få hälsoproblem inom närtid eller på längre sikt.

Hälsoundersökningar leder också till grundläggande rådgivning kring medicinering och förändring av din livsstil, som i många fall har en mycket positiv inverkan på den övergripande hälsan. I vissa situationer kan en hälsoundersökning leda till uppföljande undersökningar för att få reda på om du eventuell har drabbats av någon allvarligare sjukdom.

Så går hälsokontrollen till

Innan besöket får du även en remiss för blodprovstagning och urinprov (urinprov ingår ej i Skåne) samt en genomgång, skriftligt och muntligt, hur dessa genomförs (fasteprov).

På mottagningen minst en vecka senare träffar du en av våra sjuksköterskor och/eller läkare som gör följande undersökningar:

– Vikt
– Midjemått
– BMI uträkning
– EKG
– Hörselkontroll, audiometri
– PEF (lungfunktion)

Läkare undersöker:

– Hjärta
– Lungor
– Blodtryck och puls
– Buk
– Reflexer
– Lymfkörtlar
– Mun
– Öron

Blodproverna innefattar:

– Blodprofil (blodvärden)
– Leverprov
– Blodfetter (med bland annat det goda och det onda kolesterolet)
– Sockerprov (fasteblodsocker och långtidssocker)
– Njurfunktionsprov
– Sköldkörteln (kvinnor)
– Prostata (män)
– CRP (känsligt)

Urinprovet innefattar bakterier, blod, infektionstecken, socker bl a.​

Med utgångspunkt från dina personliga värden från de olika kontrollerna och blodproven samtalar du med läkaren om din hälsa och går då igenom bland annat motion, mat, alkohol, tobak, psykosocial påverkan, stress psykisk ohälsa och ärftliga folksjukdomar.

En dialog som är inriktad på att förändra ett eventuellt riskfaktormönster i positiv riktning genom förbättrade levnadsvanor. Du får med dig hem en skriftlig sammanställning av din hälsokontroll. Om något behöver utredas ytterligare kommer vi att hänvisa vart du ska vända dig.

Är du i behov av ytterligare stöd och hjälp att förändra din livsstil hjälper vi dig att finna lämplig hjälpinstans hos oss eller på annat håll.

Stockholm

Tidsbeställning – maila till oss på:

E-post: boka@vaccindirekt.se

Göteborg

Tidsbeställning – maila till oss på:

E-post: Gbgvasagatan@vaccindirekt.se

Malmö

Tidsbeställning – maila till oss på:

E-post: info.malmo@vaccindirekt.se

Gävle

Tidsbeställning – maila till oss på:

E-post: gavle@vaccindirekt.se

När du har mailat oss så återkommer vi och hittar en tid som passar dig när våra kunniga läkare kan välkomna dig för din hälsoundersökning. Vi ser fram emot ditt besök!

Inför ditt besök      Våra mottagningar </a